Rīgā, 2018. gada 22. maijs

Stājas spēkā 2018. gada 25. maijā

Privātuma politika.

Šajā privātuma politikā aprakstīts, kā portāls www.e-nometnes.lv pārvalda, apstrādā un glabā personas datus, kas iesniegti mūsu pakalpojumu sniegšanas kontekstā. «Personas dati» attiecas uz jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificējamu personu vai personas identitāti.

Piekrišana.

Parakstoties uz mūsu pakalpojumiem vai aizpildot kontaktinformācijas veidlapu mūsu tīmekļa vietnēs — www.e-nometnes.lv vai citās SIA “Our Solution” piederošajās vietnēs, jūs piekrītat un pieņemat to, ka mēs varam apkopot, apstrādāt, uzglabāt un/vai izmantot personas datus, kas iesniegti saskaņā ar tālāk tekstā izklāstītajiem noteikumiem.

Sniedzot savu piekrišanu mums, pēc jūsu pieprasījuma tiek saglabātas tiesības uz jūsu personas datu labošanu un/vai dzēšanu.

1. Informāciju ko mēs ievācam.

Mums ir tiesības ievākt, uzglabāt un izmantot šāda veida personas datus:

1.1.   Jūsu datora datus un datus par jūsu apmeklējumiem un šīs vietnes lietošanu (tostarp Jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmu, apmeklējuma laiku, lapu skatījumus un vietnes navigāciju);

1.2.   datus saistībā ar jebkādiem darījumiem, kas notiek starp jums un mums vai arī saistībā ar šo vietni;

1.3.   datus, kurus mums sniedzat, lai reģistrētos mūsu vietnē;

1.4.   datus, kurus mums sniedzat, lai pierakstītos uz mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumiem, e-pasta paziņojumiem un jaunumiem;

1.5.   jebkādu citu informāciju, kuru jūs paši esat izvēlējušies mums paziņot.

Iesniegtajos datos nevajadzētu ietvert nekādus konfidenciālus personas datus, piemēram, valsts identifikatorus (piemēram, personas kodu, vadītāja apliecības vai nodokļu maksātāja identifikācijas numurus), pilnus kredītkartes vai personīgas bankas kartes numurus, medicīniskos ierakstus vai datus, kas saistīti ar privātpersonu aprūpes vai ārstēšanas pieteikumiem.

Mēs NESAGLABĀJAM tādas maksājumu detaļas kā kredītkartes numuru, tās derīguma termiņu vai drošības kodu.​

2. Datu apstrādātāja identitāte un kontaktinformācija.

Personīgos datus SIA “SIA Our Solution”, reģistrācijas numurs 40203142419, juridiskā adrese Brīvības iela 105-3, Rīga, LV-1001 apkopo savā tīmekļa vietnē www.e-nometnes.lv, kas reģistrēta Latvijā.

3. Sīkfaili.

Sīkfails satur informāciju, kuru tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai, lai tā to saglabātu. Pēc tam šī informācija tiek nosūtīta atpakaļ serverim ik reizi, kad pārlūkprogramma pieprasa lapu serverim. Tas ļauj tīmekļa serverim identificēt un izsekot tīmekļa pārlūkprogrammu.

Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam gan „sesijas” sīkfailus, gan „pastāvīgos” sīkfailus. Sesijas sīkfailus mēs izmantojam, lai izsekotu jūsu pārvietošanos mūsu tīmekļa vietnē.

Sesijas sīkfaili tiek dzēsti no jūsu datora mirklī, kad aizverat pārlūkprogrammu. Pastāvīgie sīkfaili saglabājas jūsu datorā līdz brīdim, kad tie tiek izdzēsti vai līdz tie sasniedz kādu noteiktu izbeigšanās termiņu.

Šīs tīmekļa vietnes analīzei mēs izmantojam Google AnalyticsGoogle Analytics ģenerē statistikas un citu informāciju par tīmekļa vietnes lietošanu, izmantojot sīkfailus, kas saglabājas lietotāju datoros. Ar mūsu tīmekļa vietni saistītā informācija tiek izmantota, lai sagatavotu ziņojumus par vietnes lietošanu. Šo informāciju uzglabā Google. Google privātuma politika ir pieejama šeit: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Vairums pārlūkprogrammu ļauj jums atteikties no sīkfailu izmantošanas, kamēr daži atļauj tikai trešo personu sīkfailu noraidīšanu. Piemēram, ar Internet Explorer varat atteikties no visu sīkfailu izmantošanas, klikšķinot uz „Tools”, „Internet Options”, „Privacy” un izvēloties „Block all cookies” ar atlasītāja palīdzību. Tomēr visu sīkfailu bloķēšana var negatīvi ietekmēt daudzu tīmekļa vietņu izmantojamību.

4. Personas datu izmantošana.

Ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību saņemtie dati tiks izmantoti šajā privātuma politikā vai attiecīgajās vietnes daļās noteiktajiem mērķiem.

Mums ir tiesības izmantot jūsu personas datus, lai:

4.1.   administrētu tīmekļa vietni;

4.2.   uzlabotu jūsu pārlūkošanas iespējas, personalizējot vietni;

4.3.   dotu jums iespēju izmantot vietnē pieejamos pakalpojumus;

4.4.   nosūtītu jums vispārīga rakstura (ne reklāmas nolūkos) komerciālus paziņojumus;

4.5.   nosūtītu jums jūsu konkrēti pieprasītos e-pasta paziņojumus;

4.6.   nosūtītu jums mūsu jaunumu lapu un citu reklāmas informāciju saistībā ar mūsu uzņēmējdarbību vai rūpīgi izvēlētu trešo personu, kuras pēc mūsu domām jums varētu šķist interesantas, uzņēmējdarbību – pa pastu vai, ja jūs esat tam nepārprotami piekrituši, pa e-pastu, vai ar līdzīgām tehnoloģijām (jums ir iespējams jebkurā laikā paziņot mums, ja vairs nevēlaties saņemt mūsu reklāmas paziņojumus);

4.7.   risinātu jūsu vai par jums iesniegtus jautājumus un sūdzības attiecībā uz tīmekļa vietni.

Ja Jūs iesniedzat personas datus publiskošanai mūsu tīmekļa vietnē, mēs publicējam, kā arī citādi izmantojam šos datus saskaņā ar jūsu mums piešķirto pilnvarojumu.

Bez jūsu skaidri izteiktas piekrišanas mēs nesniedzam jūsu personas datus trešajām personām izmantošanai reklāmas nolūkos.

Mēs izmantojam mums iesniegtos personas datus tikai saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Mūsu darbiniekiem un trešo personu pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums ievērot datu konfidencialitāti.

5. Datu atklāšana.

Ar jums saistītie personīgie dati, kas tiek apkopoti mūsu mājas lapā, ir paredzēti SIA “Our Solution” pašu lietošanai, un var tikt nosūtīti SIA “Our Solution” partneru kompānijām, lai mēs varētu saņemt palīdzību un atbalstu saistībā ar mūsu pakalpojumu sniegšanu. SIA “Our Solution” nodrošina, ka visiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem uzņēmums izvirza skaidras prasības attiecībā uz datu aizsardzību.

SIA “Our Solution” ir tiesības atklāt informāciju par jums mūsu darbiniekiem, amatpersonām, pilnvarotajiem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem tiktāl, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

Papildus mums ir arī tiesības atklāt jūsu personas datus:

5.1.    tādā apmērā, kādā mums to nosaka likums;

5.2.    saistībā ar jebkādu tiesvedību vai iespējamu tiesvedību;

5.3.    lai noteiktu, izmantotu vai aizstāvētu mūsu likumīgās tiesības (tostarp informācijas sniegšana citām personām, lai novērstu krāpšanu un samazinātu kredītrisku);

5.4.    jebkādam mūsu uzņēmuma vai tā aktīvu, kurus mēs pārdodam (vai apsveram to pārdošanu) pircējam (vai potenciālajam pircējam); un

5.5.    jebkurai personai, kura pēc mūsu pamatota uzskata varētu vērsties tiesā vai citā kompetentā iestādē šādu personas datu atklāšanas nolūkos, gadījumos, kad pēc mūsu pamatota ieskata šāda tiesa vai iestāde varētu pamatoti pieprasīt minēto personas datu atklāšanu.

Izņemot šajā privātuma politikā norādītajos gadījums, mēs neatklājam jūsu datus nekādām trešajām personām.

6. Jūsu datu aizsardzības tiesības.

Saskaņā ar Eiropas vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation; tālāk tekstā — GDPR) jums ir tiesības  labot un izņemt jūsu personas datus, kuras jūs varat īstenot, nosūtot pieprasījumu izmantojot saziņai e-pasta adresi info@e-nometnes.lv.  Jūsu pieprasījumi tiks apstrādāti 30 dienu laikā. Mēs varam pieprasīt, lai jūs pievienotu savam pieprasījumam identitātes apliecinājuma vai tiesību apliecinājuma fotokopiju.

7. Datu krātuves un pārsūtīšanas vieta.

SIA “Our Solution” ir tiesības ievākto informāciju uzglabāt, apstrādāt un pārsūtīt uz jebkuru valsti, kurā mēs darbojamies, lai mums būtu iespējams izmantot šo informāciju saskaņā ar šo privātuma politiku.

SIA “Our Solution” izmanto SIA “Versija” piederošo serveri, kuros  apstrādā un uzglabā datus, atrodas tikai Eiropas Savienības teritorijā (Latvija). SIA “Our Solution” jūs nekavējoties informēs, ciktāl mums ir likumīga atļauja to darīt, gadījumā, ja tiks saņemts administratīvās vai tiesu iestādes pieteikums vai rīkojums, kas ir attiecināms uz jūsu personas datiem.

Turklāt personas dati, kurus jūs iesniedzat publicēšanai tīmekļa vietnē, tiek publiskoti internetā un ar interneta starpniecību var kļūt pieejami visā pasaulē. Mums nav iespējams novērst citu personu veiktu šādas informācijas izmantošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.

Jūs skaidri izsakāt savu piekrišanu šādai personas datu pārsūtīšanai.

8. Jūsu personas datu drošība.

Mēs veicam saprātīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu jūsu personas datu zudumu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu.

Visus Jūsu sniegtos personas datus mēs uzglabājam drošos (ar parolēm un ugunsmūriem aizsargātos) serveros.

Protams, datu pārraide internetā pati par sevi ir nedroša, un mēs nevaram garantēt drošību ar interneta starpniecību pārsūtītajiem datiem.

9. Politikas grozījumi.

Mums ir tiesības jebkurā laikā atjaunināt šo privātuma politiku, publicējot tās jauno versiju mūsu tīmekļa vietnē. Jums vajadzētu reizēm pārbaudīt šo lapu, lai pārliecinātos, ka izdarītie grozījumi Jūs apmierina.

10. Jūsu tiesības.

Jums ir tiesības pieprasīt mums sniegt Jums jebkādu personas informāciju, kāda ir mūsu rīcībā attiecībā uz jums. Mēs varam jums nesniegt šādu informāciju tādā apmērā, kādā to pieļauj likums.

Jums ir tiesības neatļaut mums apstrādāt jūsu personas datus reklāmas nolūkos, jebkurā laikā nosūtot attiecīgu e-pastu. Faktiski jūs vai nu vienmēr jau iepriekš skaidri piekrītat tam, ka mēs izmantojam jūsu personas datus reklāmas nolūkos, vai arī mēs jums nodrošinām iespēju izvēlēties neatļaut izmantot jūsu personas datus reklāmas nolūkos.

11. Trešo personu tīmekļa vietnes.

www.e-nometnes.lv  mājas lapa satur saites uz citām lapām, kuras nav SIA “Our Solution” pārziņā. Mēs neesam atbildīgi par trešo personu tīmekļa vietņu privātuma politiku vai praksi. Mēs uzstājam, ka jums ir  jāiepazīstas ar šo attiecīgo mājas lapu privātuma politiku, kā arī ar to mājas lapu privātuma politiku, kuras glabā par jums kādus nozīmīgus datus. Šī privātuma politika attiecas tikai uz informāciju, kura tiek saglabāta, kad tiek izmantota www.e-nometnes.lv mājas lapa.

12. Jūsu informācijas drošība.

Privātums un drošība ir ļoti svarīga SIA “Our Solution”, un mēs cenšamies nodrošināt mūsu tehnisko un organizatorisko pasākumu atbilstību jūsu tiesībām uz datu aizsardzību. ​

Mēs izmantojam tehniskus, administratīvus un fiziskus drošības mērus, lai izvairītos no datu pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un izmainīšanas. Lai arī pēc labākās sirdsapziņas cenšamies pasargāt tavus datus, neviena datu pārsūtīšana internetā nav pilnīgi droša, tāpēc SIA Our Solution nevar nodrošināt vai garantēt pilnīgu jūsu datu drošību.

Tādējādi un saskaņā ar GDPR, SIA “Our Solution” tīmekļa vietne www.e-nometnes.lv apņemas veikt visus attiecīgos piesardzības pasākumus, kas ir nepieciešami, lai saglabātu datu drošību un jo īpaši aizsargātu tos pret jebkādu nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nejaušu nozaudēšanu, bojāšanu, neatļautu apriti vai piekļuvi, kā arī pret jebkura veida nelikumīgu apstrādi vai izpaušanu nepiederošām personām.

Neskatoties uz to, pilnīgas aizsardzības no pirātisma vai hakeriem neeksistē. Tāpēc gadījumā, ja drošības pārkāpums ietekmēja jūs, SIA “Our Solution” apņemas bez nepamatotas kavēšanās informēt jūs un pielikt visas pūles, lai veiktu visus iespējamos pasākumus ar mērķi neitralizēt ielaušanos un mazinātu radīto ietekmi.

Jums jāpatur prātā, ka jebkurš lietotājs, klients vai hakeris, kurš atklāj un izmanto drošības pārkāpumu, pats/-ti kļūst par atbildīgo personu, pret kuru var tikt uzsākta kriminālvajāšana un SIA “Our Solution” veiks visus nepieciešamos pasākumus, tostarp iesniegs sūdzību un/vai iesniegs tiesā prasību, ar mērķi saglabāt datus un tās lietotāju un savas tiesības, kā arī lai ierobežotu ietekmi.​

13. Informācijas atjaunošana.

Lūdzam paziņot mums, ja nepieciešama mūsu rīcībā par jums esošo personas datu labošana vai atjaunināšana.

14. Kontakti un citi jautājumi.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo privātuma politiku vai personiskās informācijas apstrādi, lūdzu, rakstiet uz e-pastu info@e-nometnes.lv vai nosūtot vēstuli SIA “Our Solution” pa pastu Brīvības iela 105-3, Rīga, LV-1001, Latvija.

Jums  ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu datu apstrādi datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kas Eiropas savienības dalībvalstī Latvijā, kur notiks datu apstrāde, ir Datu valsts inspekcija.