IT nometne bērniem!

Svarīgākais

  • Vecuma kategorijas:
    • 7…12 (sākumskolas vecuma bērni)
  • Valodas: latviešu, krievu
  • Datumi: 2022 jūnijs 2022 jūlijs
  • Nometnes veids: dienas
  • Norises vieta: Tautas iela 59, Daugavpils (Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola – licejs telpās)
Pieteikties nometnei

Galerija

Nav attēlu

Apraksts

1.maiņa 02.06.2022 – 22.06.2022
2.maiņa 27.06.2022 – 15.07.2022

Nometnes mērķis:
– izveidot skolēnu priekšstatu par Minecraft Education Edition mehānismiem, struktūru un komandu blokiem, kā arī programmēšanu.
– iepazīstināt ar programmēšanu uz Minecraft Building programmas pamatā.
– dažādu mehānismu modelēšanas iemaņu apgūšana, iepazīšanas un iemaņu apguvē darbam ar specializētiem blokiem.
– prasmju attīstība uzdevumu risināšanai no robottehnikas sacensību reglamenta uz Lego Wedo 2,0 konstruktora bāzes.
– veicināt bērnu garīgo, fizisko un kustību prasmju un iemaņu attīstību sporta un radošajās nodarbībās, radot priekšstatu par veselīgu un vispusīgu dzīvesveidu un personību.

Nometnes uzdevumi:
– darbs ar komandas un struktūras blokiem, iepazīšanās ar redstones un sviru nozīmi un vienkāršo mehānismu izveidošana ar tiem, redstones bloku izmantošana Minecraft EE
– izskatīt robota mehānisko mezglu mijiedarbības ar elektroniskām un optiskām iekārtām
– iegaumēt algoritmizācijas un programmēšanas pamatus
– iepazīstināt bērnus ar lietotāju programmām google-prezentācijas un 3D paint
– izpildīt darbus OneDrive platformā
– attīstīt savas iemaņas matemātikas, fizikas, konstruēšanas un programmēšanas jomās
– saņemt kritiskās domāšanas iemaņas nestandartā situācijās un attīstīs radošās spējas
– attīstīt atbildību, saskarsmes prasmes un iemaņas plānot un organizēt savu darbību individuālā un kolektīvā darbā

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:
– Sava Lego WeDo 2,0 robota izgatavošana
– Robotu apmācība gudrajām komandām
– Programmēšanas pamati
– Robotu sacensības
– Ekskursijas
– Komandu spēles svaigā gaisā
– 3D paint programmas apgūšana
– Intelektuālās un atjautības spēles
– Teatrāli, muzikāli priekšnesumi

Karte